head image

daiteq poskytuje optimalizované procesory, akcelerátory a systémy na čipu pro zpracování obrazu a satelitní navigaci. Navrhujeme a implementujeme jak specializované hardwarové jednotky, tak rozšíření instrukční sady procesorů pro pokročilé zpracování dat pro embedded aplikace se specifickými požadavky na výkon a spotřebu. Poskytujeme flexibilní řešení s parametrizovatelnými jednotkami, které mohou být použity pro třídu aplikací, a též jednoúčelová hardwarová řešení připravená na míru konkrétní aplikaci. Pro implementaci používáme primárně FPGA obvody od společností Xilinx a MicroSemi.

Pro oblast univerzálních procesorů poskytujeme rozšíření instrukční sady pro podporu výpočtů organizovaných v mikrovláknech (micro-threading). Micro-threading je nový přístup k provádění úloh, který kombinuje klasické sekvenční von-Neumannovo vykonávání instrukcí s data-flow synchronizací. Klíčové prvky zahrnují synchonizující paměť a rychlé přepínání kontextu, oboje podporované přímo na úrovni hardware procesoru. Toto instrukční rozšíření je v současnosti implementováno jako procesor LEON2-MT, což je upravená verze procesoru LEON2.

Pro embedded aplikace nabízíme rozšíření instrukční sady pro aritmetické výpočty v pevné i pohyblivé řádové čárce, která mohou být použita např. pro zvýšení výkonu algoritmů pro zpracování obrazu nebo softwarově definovaného rádia, počítaných v embedded procesorech.