head image

Produkty - Detekce popředí

Vlastnosti

  • IP jádro pro programovatelné hradlové pole.
  • Detekce popředí v obraze založená na statistickém zpracování současných a předchozích obrazových dat.
  • Používá pouze paměti na čipu (BRAM). Nevyžaduje externí obrazovou paměť snímků.
  • Kompatibilní s rozhraními pro proudové zpracování dat.
  • Navrženo výlučně pro minimalizaci potřebných prostředků.
  • Dostupné pro rozlišení obrazu od 640x480 do 1920x1080.

Detektor popředí používá statistický algoritmus založený na zmenšení rozlišení zpracovávaného obrazu při minimalizaci ztráty informace pomocí vhodné agregace obrazových bodů. Kvalitou je algoritmus srovnatelný s algoritmy založených na gaussovských směsích pro standardní obrazy. IP jádro je navržené s ohledem na minimalizaci použitých prostředků hradlového pole.

Parametry implementace pro XC7Z020-3CLG484

Rozlišení640x480704x5761280x10801920x1080
Slices1748171318851874
Slice registers1369123512601254
RAMB18E1s101040
RAMB36E1s13134566
DSP48E1s24242626
Minimální perioda [ns]13.91713.28313.17914.129
Pracovní frekvence [MHz]71757570
Snímková rychlost [fps]2341855434

Oblasti použití

Jakákoliv aplikace, která potřebuje zakázkovou detekci a extrakci rysů z obrazu, jako například

  • video dohled,
  • kontrola přístupu,
  • sledování provozu.

Příklad použití

highway_766 source highway_766 mask

Testovací snímek z datasetu highway a odpovídající maska popředí detekovaná detektorem popředí.

highway_766 graph

Detektor popředí (řada SFA) porovnaný s algoritmem MoG (řada MOG) na datasetu highway. Graf znázorňuje masky popředí v čase jako podíl detekovaných bodů v celém snímku.

Dataset highway je dostupný na webové stránce changedetection.net.